Nieuws in Aalsmeer

Belangrijkste nieuws Aalsmeer en Kudelstaart

Meer grootschalige woonlocaties voor arbeidsmigranten. "Dan komen er woningen vrij voor Aalsmeerders"

De gemeente Aalsmeer wil inzetten op meer grootschalige huisvestingslocaties voor arbeidsmigranten. Met als effect dat er in wijken woningen vrijkomen voor Aalsmeerders. Dit verklaarde wethouder Sven Spaargaren in een toelichting op de procesnotitie Programma Arbeidsmigranten 2024-2027. In de notitie staan een aantal uitgangspunten waarmee misstanden rond huisvesting van arbeidsmigranten in Aalsmeer moeten worden voorkomen.


Door: Redactie   18-1-2024

Hoeveel arbeidsmigranten de gemeente Aalsmeer precies huisvest is onduidelijk. Niet elke werknemer van buitenlandse afkomst laat zich namelijk registreren, voor een verblijfsduur van minder dan 4 maanden is dit niet verplicht. Maar naar schatting tussen de 2000 en 3000 arbeidsmigranten zijn in deze regio dagelijks aan het werk in kwekerijen, op de bloemenveiling of in een van de distributie loodsen die vooral de laatste jaren aan de gemeentegrenzen als paddenstoelen uit de grond schieten.

Nederlanders zijn steeds minder bereid zwaar werk te verrichten, bedrijven hebben daarom arbeidsmigranten hard nodig. Die werknemers moeten wel een plek hebben om te wonen. De woningmarkt is krap, ook in Aalsmeer. Werkgevers én commerciële huisvesters en uitzendbureaus zoeken daarom naar eigen oplossingen. Huisvesting bij agrarische bedrijven of grootschalige locaties, zoals de zogenaamde Polenhotels die in Aalsmeer-Oost rond Green Park zijn neergezet. Ook verblijven er arbeidsmigranten in woningen in de wijken, of in verzamelgebouwen zoals in het voormalige Groene Kruisgebouw hoek Hortensialaan-Ophelialaan.

Dit alles kan leiden tot uitwassen, of tot uitbuiting. Bijvoorbeeld als een werknemer zijn baan verliest en ook zijn woning moet verlaten. En daardoor op straat kan belanden, in gammele bootjes langs de Ringvaart, of op eilandjes op de Westeinderplassen. Voormalig partijleider van de SP Emile Roemer constateerde in zijn landelijk onderzoek naar de huisvesting van arbeidsmigranten in 2020 verschillende uitwassen. Zijn dringende advies: "Maak arbeidsmigranten minder afhankelijk van uitzendbureaus."

Aantal arbeidsmigranten gaat toenemen
In Aalsmeer zijn vooral Poolse inwoners (waaronder veel arbeidsmigranten) officieel geregistreerd. Daarnaast zijn er in toenemende mate Roemeense, Spaanse en Bulgaarse arbeidsmigranten in Aalsmeer komen wonen en werken. Onderzoek wijst uit dat het aantal vanwege de stijgende behoefte vanuit de bedrijven de komende jaren verder zal toenemen, zo staat er in een recente notitie van de gemeente.

Misstanden voorkomen
Aalsmeer wil misstanden voorkomen of aanpakken. Het college heeft daarom de procesnotitie Programma Arbeidsmigranten 2024-2027 laten opstellen, dat grotendeels overeenkomt met een ongevraagd advies uit voorjaar 2022 van de Adviesraad Sociaal Domein Aalsmeer. Samen met relevante partijen (uitzendbureaus, werkgevers, belangenorganisaties en zorgaanbieders) wil de gemeente met een aantal uitgangspunten en door de uitwerking van zes programmalijnen (oa goed werkgeverschap, toegang tot zorg, veiligheid) vastleggen hoe de arbeidsmigranten goed gehuisvest kunnen worden.

Meer grootschalige locaties, dan woningen voor Aalsmeerders
Tijdens een commissievergadering vorige week waarin de procesnotitie werd besproken gaf verantwoordelijk wethouder Sven Spaargaren (VVD) aan dat de gemeente met name wil inzetten op meer huisvesting van arbeidsmigranten op grootschalige locaties, en zodoende locaties in de woonwijken kunnen worden afgebouwd. "Op zich gaat het, met de juiste huisregels, goed met de grootschalige locaties. Daar willen we er meer van. Woningen in woonwijken waar arbeidsmigranten verblijven komen dan beschikbaar voor Aalsmeerders die een woning zoeken."

Ontmoetingscentrum met kroegje
Jaap Overbeek van Adviesraad Sociaal Domein Aalsmeer vertelde als inspreker dat hij de sociale component in de procesnotitie van het college mist, terwijl hij dat wel had aangegeven in het advies. "Ga in gesprek met ESA en Participe voor het creëren van sport en ontmoetingsmomenten voor arbeidsmigranten, en biedt actief taalondersteuning in de avonduren aan."

Ook een aantal commissieleden vroeg naar de mogelijkheden voor een ontspanningsruimte buiten de verblijfslocatie. "Bijvoorbeeld een ontmoetingscentrum met een kleine supermarkt en een kroegje, toegankelijk ook voor Aalsmeerders." Wethouder Spaargaren gaf aan dat hij de opmerkingen zal meenemen.

"Arbeidsmigranten beperken"
Het moment dat het college de procesnotitie over de huisvesting van arbeidsmigranten presenteert, en waarover komende week verder wordt gepraat, is juist in de periode dat de Staatscommissie Demografische Ontwikkelingen 2050 aan het kabinet de aanbeveling deed het aantal arbeidsmigranten te beperken. Dat in een toekomstig Nederland geen plaats meer is voor bedrijven die alleen kunnen bestaan bij de gratie van laagbetaalde werknemers die in slechte werkomstandigheden hun arbeid verrichten en dan ook nog slecht gehuisvest zijn.

Het is onderdeel van een breder advies waarvan de hoofdconclusie van de commissie luidt dat de politiek in een drukker, grijzer en diverser Nederland moet sturen op een gematigde groei van de bevolking.

Procesnotitie Programma Arbeidsmigranten 2024-2027(pdf)

Geef uw reactie

18-1-2024, Gerard Zeelen:
Ik heb naast dhr. Overbeek ook kort ingesproken. Onze buurt in de Hornmeer is al vanaf 2018 actief en positief bezig met dit vraagstuk. Bij ons leveren arbeidsmigranten na goede spreiding totaal geen problemen meer op. Integendeel. Het centraliseren heeft ook zijn schaduwkant. Integreren is dan veel moeilijker geworden.

Deel dit artikel:Advertentie: