Nieuws in Aalsmeer

Belangrijkste nieuws Aalsmeer en Kudelstaart

Vaarroute naar 'Aalsmeers blauw goud' blijft project van de lange adem


Kaart: gemeente Aalsmeer

Al sinds de vorige eeuw wordt er over gepraat: De Drechtdoorsteek, een vaarverbinding tussen de Westeinderplassen en De Drecht in Bilderdam. Verschillende onderzoeken verdwenen in een la, maar vorig jaar verscheen het plan opeens weer op de agenda als onderdeel van de Westeinderscheg. Dinsdag werd de gemeenteraad van Aalsmeer ingelicht over de stand van zaken. "Dit gaat nog wel 20-30 jaar duren."


Door: Redactie   11-1-2024

"Al ruim twintig jaar maakt mijn vader zich sterk voor de Drechtdoorsteek, dat is nu ook één van mijn ambities geworden", vertelt Bart Kempers afgelopen zomer in een videovlog vanaf zijn boot op de Poel. Kempers is eigenaar van Kempers Watersport op de Herenweg vlakbij Leimuiden, niet ver gelegen van de locatie waar de zogenaamde Drechtdoorsteek mogelijk wordt aangelegd. "Ik zeg altijd: we hebben hier blauw goud voor de deur liggen, er zijn veel mensen die daar vanaf Leimuiden nog geen goed toegang toe hebben."

Zodra die goede toegang er is ziet de watersportondernemer helemaal voor zich hoe het toerisme aan de Zuidkant van de Westeinderplassen zou kunnen opbloeien door de oevers kunstmatig te verbreden tot zandstrandjes en natuurstroken. Kempers: "Mensen kunnen dan hier lekker gaan badderen, een goede trailerhelling, mooie horeca aan het water, allerlei dingen zou je kunnen bedenken waar iedereen de vruchten van kan gaan plukken."

Kempers is niet de enige met de wensdroom over de aanleg van de Drechtdoorsteek. Booteigenaren, watersportondernemers, Stichting Aalsmeer Westeinder Promotie en een aantal gemeenten in de regio pleiten al een lange periode voor een vaarverbinding vanaf de Westeinderplassen tussen Kudelstaart en Leimuiden naar de Drecht bij Bilderdam.
Op die manier ontstaat een kortere vaarroute dan nu naar bijvoorbeeld de Nieuwkoopse Plassen of de Braassemermeer, en het rondje Amsterdam wordt met circa 1,5 tot 2 uur ingekort. En komt er één van de grootste sloepennetwerken van Nederland. Tevens is dus het idee om rond het gebied van de doorsteek recreatiemogelijkheden te ontwikkelen, in combinatie met een fiets- en wandelroute.

Kansenonderzoek, 25 miljoen
Nadat er lange tijd niets van het plan was vernomen werd op initiatief van gemeenten Aalsmeer, Kaag en Braassem, Nieuwkoop en Uithoorn in 2017 een kansenonderzoek en marktverkenning uitgevoerd naar de haalbaarheid van het project. Eind 2018 lag er een voorkeursvariant op tafel: langs de bestaande landschappelijke dijk tussen de Vriezekoopse Polder in Kaag en Braassem en de Zuiderlegmeerpolder in Aalsmeer en Uithoorn, lengte van de doorsteek bijna 3 kilometer met drie bruggen.

De destijds geschatte kosten: 18,5 miljoen euro en 25 miljoen euro inclusief recreatieve ontwikkeling in het gebied. Het project kreeg daarna opnieuw geen vervolg vanwege onvoldoende investeringsbereidheid van de verschillende betrokken partijen. Een meerderheid van de gemeenteraad van Kaag en Braassem, die planologisch toestemming moet geven, is vanaf het begin sowieso tegen het project wegens aantasting van het natuurlandschap. Alleen VVD en het grootste deel van PRO Kaag en Braassem waren voor.

Onderdeel Westeinderscheg
De Drechtdoorsteek leek daarmee een stille dood gestorven. Totdat het plan vorig jaar opeens weer opdook. Aangedragen door toenmalig wethouder Robert van Rijn van Aalsmeer is de Drechtdoorsteek onderdeel geworden van het Werkprogramma Westeinderscheg, een waterrijk gebied/ landschap dat loopt van de Oeverlanden en het Amsterdamse Bos via de Bovenlanden naar de Westeinderplassen en het Groene Hart. De Drechtdoorsteek zou daarbij de ideale waterverbinding moeten worden. Provincie Noord-Holland heeft het trekkerschap overgenomen waardoor de slagkracht vergroot wordt.

Presentatie aan gemeenteraad
Dinsdagavond werden politieke partijen van Aalsmeer tijdens een commissievergadering bijgepraat over de huidige stand van zaken. Uit de presentatie van projectleider van de gemeente Lisette van Velzen bleek dat er nog heel wat hobbels moeten worden genomen voordat de Drechtdoorsteek gerealiseerd kan worden, of überhaupt mogelijk zal zijn.
Er is een verkenning uitgevoerd welke opgaven er spelen in het gebied rondom de Drechtdoorsteek en welke koppelkansen er zijn. Daarbij wordt gekeken naar een aantal pijlers: gezonde leefomgeving, watersysteem en herstructurering van het gebied.

Geconcludeerd is door een werkgroep dat de Drechtdoorsteek een belangrijke bijdrage kan leveren aan deze drie pijlers. De provincie Noord-Holland heeft middelen beschikbaar voor nadere onderzoeken en verdiepingen, en het uitwerken van plannen waarbij vooral het kostenplaatje van de Drechtsdoorsteek een belangrijk onderwerp zal worden. En wordt gekeken welke subsidiemogelijkheden er zijn.

"We worden ergens ingerommeld"
Commissieleden reageerden verdeeld op de presentatie. Judith Keessen van FlorAalsmeer wilde vooral weten waarom er juist is gekozen voor de variant van de route langs de landschappelijke dijk. "Waarom is dat eerst niet aan de betrokken gemeenteraden in de regio voorgelegd als besluitstuk? Projectleider Van Velzen: "Dat is in het breed bestuurlijk overleg gekozen. En dit is een voorkeursvariant, nog geen definitief besluit."

Ronald Fransen van GroenLinks had het gevoel een proces in te gaan zonder dat de raad heldere kaders heeft meegegeven. "We worden ergens ingerommeld terwijl we later misschien vinden van: 'wacht even, dit bedoelden we niet.'" Later in de vergadering verklaarde verantwoordelijk wethouder Sven Spaargaren dat bij elk toekomstig belangrijk besluit over de Drechtdoorsteek dat buiten het mandaat van het college valt dit eerst aan de raad zal worden voorgelegd. "Dat zal waarschijnlijk vooral over geld gaan of over wijziging van het bestemmingsplan."

"Een dure grap"
Richard Buskermolen van het CDA vroeg zich af waarom hij nog niets had gehoord of gelezen over een brug die op de Herenweg zal moeten komen. "Een brug die open en dicht zal moeten. Daar krijgen het vrachtverkeer en omwonenden last van." Van Velzen: "In het plan gaan we niet uit van beweegbare bruggen, dat is voor een vaarverbinding voor sloepen niet noodzakelijk." Respons van Buskermolen: "Dan kunnen zeilboten er dus niet onderdoor, dat wordt een dure grap voor een paar sloepen."

Nog minimaal 20-30 jaar
De VVD bij monde van Joost de Vries staat in beginsel positief tegenover het plan van de Drechtdoorsteek. "De watersportbedrijven en de regio zijn enthousiast. Wat het allemaal gaat kosten zullen we nog wel horen, dat weet nog niemand." D66 is voorstander van de planontwikkelingen. "Goed voor Aalsmeer, goed voor de regio en goed voor de natuur", zegt fractieleider Sybrand de Vries. "Het is wel een project van de lange adem, de plan- en besluitvorming en de uitvoering zal jaren in beslag gaan nemen, we kijken dus minimaal 20 tot 30 jaar vooruit."

Watersportondernemer Bart Kempers zegt in de eerder aangehaalde videovlog dat hij zich persoonlijk wil inzetten om de Drechtdoorsteek mogelijk te maken. "Ik wil mij hier echt sterk voor maken." Kempers zal wel moeten beschikken over enig uithoudingsvermogen en veel geduld, zo is inmiddels duidelijk.

Document presentatie Drechtdoorsteek (pdf-bestand)

Geef uw reactie

18-1-2024, Marijke H.:
Een zeer dure vaarroute enkel voor sloepen! Bovendien aantasting van het landschap en de natuur. Bezint voordat ge begint!.


Deel dit artikel:Advertentie: