Nieuws in Aalsmeer

Belangrijkste nieuws Aalsmeer en Kudelstaart

Nieuwe gedragscode raadsleden; 'tijdens campagnetijd geen flyers kopiëren op het gemeentehuis'


Gemeenteraad (deels) van Aalsmeer.   Foto: Radio Aalsmeer

Een treinkaartje naar een partijbijeenkomst declareren bij je fractie? Dan ga je als raadslid over de schreef. Het is een van de voorbeelden die staan beschreven in een nieuwe gedragscode voor raadsleden in Aalsmeer. Tevens wordt er een convenant omgangsvormen ingevoerd. "We verdraaien de feiten niet."


Door: Redactie   12-2-2024

Stel: je maakt als raadslid tijdens campagnetijd op de kopieermachine in het gemeentehuis duizend flyers en tweehonderd exemplaren van het verkiezingsprogramma om op de markt uit te delen. Mag dit? Nee..als zittende partijen hun campagnemateriaal gratis verkrijgen, hebben zij een voorsprong ten opzichte van nieuwkomers. Er is geen eerlijk speelveld.

Of: Een raadslid gaat met de trein naar een partijbijeenkomst van zijn politieke partij. Mag het treinkaartje vergoed worden uit het fractiebudget? Nee..het fractiebudget is bedoeld voor het tegemoetkomen in de kosten die nauw verbonden zijn met het raadswerk voor de gemeente. Het bijwonen van partijbijeenkomsten wordt niet gezien als raadswerk voor de gemeente.

Of deze: Een raadslid is voorzitter van een voetbalclub. Mag het raadslid meestemmen over uitbreiding voetbalvelden? Nee..de club is één van de (duidelijke) belanghebbenden in dit besluit, dus een verstrengeling van belangen is aan de orde.

Zomaar drie voorbeelden die staan beschreven in de nieuwe gedragscode voor raads- en commissieleden in Aalsmeer. In de zomer van 2023 besloot de gemeenteraad om de gedragscode te actualiseren, de vorige gedragscode uit 2016 is volgens beschreven beweegredenen "sterk verouderd", de nieuwe sluit beter aan bij "bij afspraken in de praktijk, en actuele thema’s." Een stuurgroep, onder leiding van burgemeester Gido Oude Kotte, is na gesprekken met college en raadsleden tot de nieuwe gedragscode gekomen.

Schijn van belangenverstrengeling
De geactualiseerde gedragscode verplicht raadsleden ertoe niet alleen belangenverstrengeling en corruptie te voorkomen, maar ook de schijn daarvan tegen te gaan waar dat kan. Daarnaast is er nu de verplichting van raadsleden hun financiële belangen en nevenwerkzaamheden op te geven, en wordt er een nee tenzij-beleid gehanteerd ten aanzien van het aannemen van geschenken.

'Deze gedragscode heeft als doel de politieke ambtsdragers weerbaarder te maken in de huidige politieke context, zodat raadsleden, wethouders en burgemeester beschermd zijn tegen onnodige misstappen en ongelukjes. De code biedt daarmee ook de basis voor het onderlinge gesprek over integriteit', zo staat in de begeleidende tekst. Vernieuwing van het huidige gedragsprotocol voor bestuurders van de gemeente Aalsmeer is het college mee bezig.

Convenant omgangsvormen
Naast de gedragscode wordt ook het convenant omgangsvormen ingevoerd. Hierin wordt voor raads- en commissieleden extra de nadruk gelegd op respectvolle omgang met elkaar en de waarheid. "De manier waarop de raad en college onderling en met elkaar omgaan is van invloed op de geloofwaardigheid van de politiek", staat vermeld in het document.

Enkele punten uit het convenant:
- We begroeten elkaar voorafgaand aan de vergadering.
- We twijfelen niet aan elkaars integriteit.
- We accepteren niet dat een collega raadslid, wethouder of de burgemeester onheus wordt bejegend en treden daar actief tegen op.
- We verdraaien de feiten niet.

Aanstaande donderdag wordt het voorstel van de nieuwe gedragscode besproken tijdens een beeldvormende commissievergadering. Op 14 maart in een raadsvergadering wordt er over het voorstel een besluit genomen.

Gedragscode raads- en commissieleden (pdf).

Geef uw reactie

Deel dit artikel:Advertentie: