Nieuws in Aalsmeer

Belangrijkste nieuws Aalsmeer en Kudelstaart

Rechter aan zet over hekken op Hoge Dijk

In de langslepende kwestie over door bewoners geplaatste hekken op de Hoge Dijk zal de rechter een oordeel moeten vellen. Een handhavingsverzoek door wandelclubs is onlangs na een beroepszaak opnieuw onontvankelijk verklaard door de gemeente.


Door: Redactie   17-3-2024

Het is voor werkgroep 'Hoge Dijk Open' en wandelclubs Te Voet en Wandelnet een zaak van de lange adem geworden. De belangenorganisaties pogen al twee jaar de gemeente te bewegen tot het uitvoeren van een handhavingsverzoek dat moet leiden tot het verwijderen van een aantal hoge hekken op de Hoge Dijk die voorjaar 2022 zijn geplaatst door omwonenden vanwege ervaren overlast.

Onlangs kregen de wandelclubs een nieuwe tegenvaller te verwerken. Nadat zij vorig jaar beroep hadden ingesteld bij de rechtbank vanwege het niet (tijdig) nemen van een collegebesluit over het afwijzen van het handhavingsverzoek verwees de rechter de belangenorganisaties eind 2023 terug naar de gemeente om eerst de bezwaarprocedure te doorlopen.

Ruim een maand geleden adviseerde de bezwaarschriftencommissie van de gemeente na onderzoek aan het college het bezwaarschrift van de wandelclubs af te wijzen. Het college blijft daarom bij haar standpunt dat zij geen partij is in de kwestie en beschouwt het handhavingsverzoek als onontvankelijk. Omdat, meende het college al eerder, op een klein stuk aan het begin van de Hoge Dijk na, het wandelpad geen gemeentebezit is en ook geen openbare weg.

Nieuwe argumenten
Voor de wandelclubs en werkgroep 'Hoge Dijk Open' zat er niets anders op de vervolgstap naar de rechtbank te maken. "We zijn van mening dat in het advies van de bezwarencommissie niet alle juiste feiten zijn meegenomen, en er bovendien onterechte gronden zijn aangevoerd om ons verzoek tot handhaving af te wijzen", zegt Frank Hart van Wandelnet.

"Het beroep bij de rechtbank hebben we wat steviger kunnen onderbouwen met nieuwe argumenten waarom er in onze visie sprake is van een openbare weg waar geen hekken geplaatst mogen worden om de doorgang te belemmeren", aldus Hart. Vorige week is het beroep ingesteld bij de rechtbank.

Overlast
Aanwonenden aan de Hoge Dijk, een (wandel)pad tussen Aalsmeerderweg en Oosteinderweg, hebben de hoge hekken op een aantal plaatsen in april 2022 neergezet. Aanleiding was de overlast die zij ondervonden van fiets- en bromverkeer, hondenuitwerpselen, hangjeugd en criminele activiteiten.

Wandelclubs en de Werkgroep kwamen in het geweer tegen de afsluiting. Zij betogen dat de populaire wandelroute, onderdeel van het Pelgrimspad, een openbaar pad betreft. Met uitgebreide documentatie over de toegankelijkheid van het pad in het verleden dienden deze partijen in oktober 2022 een handhavingsverzoek in bij gemeente Aalsmeer die dat tot op heden dus naast zich neerlegt.

Bemiddelingspoging
Een bemiddelingspoging tussen wandelclubs en eigenaren vorig jaar, met de gemeente als intermediair, mislukte omdat de omwonenden van de Hoge Dijk de voorgestelde maatregelen, onder meer het aanbrengen van zogenaamde schapenhekken, extra verlichting en het uitvoeren van meer surveillance, onvoldoende vonden.

Voordat de hekken door bewoners werden geplaatst is de Hoge Dijk in opdracht van Hoogheemraadschap van Rijnland opgehoogd en verstevigd. De weg op de dijk werd vernieuwd en geasfalteerd en er is een stalen damwand van 300 meter geplaatst.


Foto: Hoogheemraadschap van Rijnland

Geef uw reactie

18-3-2024, Jose Metzemaekers:
Open stellen weer. Heb er meer dan veertig jaar ontzettend veel plezier aan beleeft. Met mijn kinderen.

Deel dit artikel: