Nieuws in Aalsmeer

Belangrijkste nieuws Aalsmeer en Kudelstaart

Dwangsom voor eigenaar rijksmonument Uiterweg wegens groot achterstallig onderhoud

De eigenaar van een woning aan de Uiterweg dat op de monumentenlijst staat is door de gemeente een dwangsom onder last opgelegd vanwege groot achterstallig onderhoud. Omwonenden klagen dat het momument al tien jaar een verwaarloosde indruk maakt. Woningeigenaar Rob Böschen zegt dat het onderhoud inmiddels weer is opgepakt.


Door: Redactie   14-2-2024

Wat zijn je plichten als eigenaar van een rijksmonument en welke middelen heeft een gemeente in handen om de bezitter aan te sporen achterstallig onderhoud of staat van verval te herstellen? Die vraag speelt rond een woning aan het begin van de Uiterweg. Het betreft een huis/kleine boerderij uit 1820 met pannen zadeldak en puntgevel met bewerkte daklijst.

De woning is tien jaar geleden van eigenaar verwisseld. Volgens omwonenden is sindsdien niets of nauwelijks onderhoud gepleegd aan de woning. Een blik op en rond het huis zo'n tien dagen geleden bevestigde dat beeld. Verrotte kozijnen, muren groen uitgeslagen, dakpannen die ontbreken, houten nooddeuren. Rondom het huis staan bouwsteigers opgesteld en er liggen veel bouwmaterialen in de tuin. Niet echt de aanblik van een rijksmonument.

Volgens wettelijke regelgeving kan de eigenaar van een rijksmonument niet verplicht worden het monument te onderhouden, wél om (conserverende) maatregelen te nemen bij verwaarlozing of ernstig verval waardoor de instandhouding van het monument in gevaar komt. Of er bij het huis aan de Uiterweg sprake is van ernstig verval is ter beoordeling van experts van de gemeente. Vervolgens kan handhavend worden opgetreden, op basis van de Erfgoedverordening of het Bouwbesluit. Ook kan een verleende subsidie worden ingetrokken.

"Gaat de gemeente ingrijpen?"
Raadslid Judith Keessen diende vorige maand schriftelijke vragen in bij het college over het langdurige achterstallig onderhoud van het bewuste rijksmonument aan de Uiterweg. "Is er reeds gehandhaafd? Zo niet, op welk moment of in welke situatie gaat de gemeente hiertoe over?" Volgens de fractievoorzitter van FlorAalsmeer hebben omwonenden van het pand hun zorgen geuit dat de eigenaar het pand bewust verwaarloost zodat het uiteindelijk niet meer te redden is. "Gaat de gemeente ingrijpen om dit te voorkomen?"

Handhaven en dwangsom
In beantwoording op de vragen van FlorAalsmeer verklaart het college dat er in 2020 een handhavingsbesluit is opgelegd aan de eigenaar over het herstellen van het achterstallig onderhoud van het rijksmonument. Vervolgens is begin 2022 een omgevingsvergunning verleend aan de eigenaar voor het restaureren, renoveren en uitbreiden van de woning.

Nu twee jaar later merkt het college in de beantwoording op: "Op dit moment constateren wij dat er nog weinig (herstel)werkzaamheden hebben plaatsgevonden." De eigenaar is door de gemeente een herstelsanctie met dwangsom onder last opgelegd met als doel de overtredingen (verwaarlozing monument) ongedaan te maken. Als hier niet aan wordt voldaan is een hogere dwangsom of het opleggen van een last onder bestuursdwang mogelijk.

"Ik was druk met andere projecten"
De eigenaar van de woning Rob Böschen erkent tegenover Nieuws in Aalsmeer dat het onderhoud een aantal jaren heeft stilgelegen. "Ik moest lang wachten op een bouwvergunning, daarnaast heeft het een financiële reden en was ik heel druk met andere projecten. Het onderhoud is inmiddels weer opgepakt. Binnen een maand of twee is het buitenwerk klaar met onder meer nieuwe kozijnen en ramen. Daarna wordt er aan het binnenwerk begonnen."

Een bestuurslid van Stichting Oud Aalsmeer, de stichting is toevalligerwijs gehuisvest schuin tegenover het Rijksmonument, houdt zijn twijfels. "Er is al zo lang niets gebeurd met deze woning. Eerst zien, dan geloven." Judith Keessen van FlorAalsmeer: "Ik ben reuze benieuwd. Feit blijft dat als de eigenaar in de afgelopen 10 jaar als goed huisvader regelmatig onderhoud had gepleegd de woning in een andere staat zou zijn dan nu."

Lijst Rijksmonumenten Aalsmeer

Geef uw reactie

Deel dit artikel:Advertentie: