Nieuws in Aalsmeer

Belangrijkste nieuws Aalsmeer en Kudelstaart

Aalsmeer heeft begrotingstekort van een miljoen euro op jeugdhulp

De gemeente Aalsmeer heeft een tekort van zeker een miljoen euro op de begroting van de specialistische jeugdhulp in 2023. Er was 7.2 miljoen euro begroot. "Deze stijging is groot en zorgwekkend", schrijft het college in een raadsbrief. In het najaar van 2023 werd de raad nog voorgehouden dat het tekort werd ingeschat op hoogstens een half miljoen euro.


Door: Redactie   24-2-2024

Specialistische jeugdhulp bestaat uit hulp aan jeugdigen en hun ouders met ernstige problemen rond opvoeden en opgroeien, bijvoorbeeld psychiatrische behandelingen en intensieve gezinsbegeleiding. Hoogspecialistische jeugdhulp bestaat uit intensieve hulp bij zeer complexe en/of meervoudige problematiek. Beide vormen van jeugdhulp zijn veelal niet vrij toegankelijk en vereisen specifieke deskundigheid die in de eerstelijnszorg niet geboden kan worden.

Gemeenten in Nederland krijgen een budget van de Rijksoverheid voor jeugdhulp. Krijgt een gemeente meer aanvragen voor hulp binnen moet een gemeente met eigen middelen het budget verhogen. Gemeente Aalsmeer had in 2023 7.2 miljoen euro voor jeugdhulp begroot, dat wordt naar verwachting 8.2 miljoen euro, schrijft het college in een raadsbrief. De forse stijging van een miljoen euro komt na een daling in 2022 toen de gemeente met 6.7 miljoen euro binnen de begroting bleef.

"Groot en zorgwekkend"
Het volledige kostenplaatje over 2023 is overigens nog niet bekend, de overschrijding van het budget in Aalsmeer kan nog dus nog groter uitvallen. Er wordt rekening gehouden met een nog eens 300.000 euro overschrijding bovenop de eerder genoemde 1 miljoen euro.

"De kostenstijging ten opzichte van 2022 is groot en zorgwekkend", meldt het college in de raadsbrief. De stijging heeft te maken met negentig extra jeugdigen die in jeugdhulp zijn opgenomen, een stijging van acht procent tot 980 jeugdigen. Daarnaast lopen er een aantal complexe trajecten die voor een kostenstijging zorgen.

Zeer onwenselijk
Opvallend is dat het college in november aan de raad nog meldde dat de overschrijding in 2023 op hooguit een half miljoen euro werd ingeschat. In de brief van vorige week: "Het college vindt het zeer onwenselijk dat het verschil tussen deze informatie en de huidige eindejaarsverwachting zo groot is." Het college wijt het verschil aan vertraging in de administratie en facturatie en dat in het late najaar een erg dure cliënt is ingestroomd.

Er worden door het gemeentebestuur acties uitgevoerd om de raming van de kosten voor jeugdhulp beter op orde te krijgen. Tevens worden maatregelen uitgebreid voor kostenbeheersing.

De overschrijding van het budget van zeker een miljoen euro moet de gemeente uit eigen middelen bekostigen. In een periode waarin de gemeente voor belangrijke keuzes staat wat betreft financiering van een aantal grote dure projecten, bijvoorbeeld renovatie Raadhuisplein en nieuw zwembad, komt de overschrijding van het budget ongelegen.

Bezuinigingen of eigen bijdrage
Op 1 januari 2015 ging de nieuwe Jeugdwet in en daarmee werd de verantwoordelijkheid voor de jeugdhulp overgeheveld van de provincie naar de gemeenten. De belangrijkste gedachte achter deze verandering was dat de jeugdhulp dichtbij de gezinnen moest worden georganiseerd. Minder verkokering, meer preventief werken en integrale hulp aan gezinnen volgens één gezin, één plan, één regisseur, was het uitgangspunt.

In 2023 is de Hervormingsagenda Jeugd vastgesteld die loopt van 2023 tot 2028. Het jeugdhulpsysteem lijkt na de overheveling niet eenvoudiger geworden en veel gemeenten hebben forse financiële tekorten waardoor bezuinigd moet worden op gemeentelijke uitgaven of belastingtarieven worden verhoogd. Ook kan er een eigen bijdrage worden ingevoerd of bepaalde jeugdhulp niet meer worden vergoed.

In het coalitieakkoord van het huidige demissionaire kabinet-Rutte IV is een bezuiniging op jeugdhulp van een half miljard opgenomen. Voor het huidige jaar is die besparing teruggedraaid, schreef staatssecretaris Van Ooijen (Volksgezondheid) in januari aan de Tweede Kamer, maar vanaf volgend jaar moet er wel worden bezuinigd. Een motie in januari van GroenLinks om dit te voorkomen behaalde geen meerderheid in de Tweede Kamer. PVV, VVD, NSC, D66, BBB en CDA waren tegen.


Geef uw reactie

Deel dit artikel:Advertentie: