Nieuws in Aalsmeer

Belangrijkste nieuws Aalsmeer en Kudelstaart

Eigenaar molen De Zwarte Ruiter vangt bot bij rechter over hinder van distributieloods


Molen De Zwarte Ruiter aan de Jac.Takkade.

Hoge bomen vangen veel wind. In letterlijke zin werd dit als argument ingebracht tijdens een rechtszaak aangespannen door de eigenaar van molen De Zwarte Ruiter tegen de gemeente omtrent het verlenen van een omgevingsvergunning voor een distributieloods. Mede door de hoge beplanting op het terrein van de molen besloot de rechter in het voordeel van de gemeente.


Door: Redactie   8-2-2024

De familie Siewerts van Reesema, eigenaar en beheerder van molen De Zwarte Ruiter aan de Jac. Takkade in Aalsmeer, is in een beroepszaak tegen de gemeente over het afgeven van een omgevingsvergunning voor de bouw van een grote distributieloods in nabijheid van de molen door de Amsterdamse rechtbank in het ongelijk gesteld.

De eigenaren vrezen door de hoogte van de loods van ruim zeven meter het ontstaan van wervelwinden waardoor de wieken een onregelmatige draai krijgen. Dat zorgt voor slijtage van de tandwielen en de andere mechanische onderdelen. De familie verwees in het beroep bij de rechtbank en eerder tijdens een verloren bezwaarprocedure bij de gemeente naar de zogenaamde Molenbiotoop.

De Molenbiotoop is een vastgestelde vrijwaringszone rond De Zwarte Ruiter, een Rijksmonument (1777), waarin er vrij zicht op de molen moet blijven en er bouwwerken in de omgevingen mogen worden gebouwd mits de hoogte niet meer bedraagt dan 1/100 van de afstand tussen het bouwwerk en de molen. In dit geval zou het bedrijfsgebouw van Tupla Vastgoed B.V., een loods verhuurd aan im- en exportbedrijf Freshclusive, niet hoger mogen zijn dan ongeveer twee meter.

De gemeente stelt dat volgens het bestemmingsplan bij het verlenen van een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van de hoofdrichtlijn in de Molenbiotoop als de zichtlijnen al belemmerd zijn en/of de vrije windvang reeds beperkt is, mist het zicht/windvang niet verder worden beperkt.

Hoge bomenpartij
Een deskundige die in opdracht van de gemeente een rapport opmaakte concludeerde dat vanwege een hoge bomenpartij op het terrein van de molen de zichtlijnen niet worden geschaad en er een verwaarloosbare verslechtering van de windvang optreedt door de distributieloods. Een deskundige geraadpleegd door Tupla Vastgoed B.V. kwam tot de conclusie dat er helemaal geen verslechtering optreedt.

De eigenaresse van de molen, een vrouw op leeftijd die tijdens de rechtszaak werd vertegenwoordigd door haar zoon, verklaarde dat de beplanting ooit klein is begonnen vanwege de afscherming van het erf en uit zijn krachten is gegroeid. Het bijhouden van de beplanting, die niet meer voldoet aan de regels in het bestemmingsplan, is haar teveel geworden.

"Mijn moeder is er nooit op gewezen om hier iets aan te doen. Zij begrijpt niet dat de beplanting nu een argument is om een hogere bebouwing dan het bestemmingsplan toelaat, toch toe te staan. Het onderzoeksresultaat van Tupla Vastgoed B.V. ziet zij als een truc om de omgevingsvergunning achteraf met een rapport te kunnen staven", bracht de zoon in voor de Amsterdamse rechtbank waar de zaak diende.

Feitelijke situatie
De rechtbank vond dat er sprake zou zijn van 'een truc' niet onderbouwd, en ging bij de beoordeling uit van de feitelijke situatie op het moment dat de omgevingsvergunning moest worden getoetst. Dus ook al zou daarna de bomenpartij op het terrein van de molen zijn gesnoeid of verwijderd was dit bij de overweging van het verlenen van een omgevingsvergunning niet van belang. De rechter meende dat de gemeente naar alle redelijkheid heeft kunnen afwijken van de hoofdrichtlijn in de molenbiotoop en stelde dus de gemeente in het gelijk.

"Economie krijgt voorrang"
Floris Siewerts van Reesema, de zoon van de eigenaresse, laat tegenover Nieuws in Aalsmeer weten teleurgesteld te zijn in het vonnis. "De rechter heeft niet goed naar al onze ingebrachte argumenten gekeken. Economie krijgt voorrang." Tevens vindt hij het jammer dat de 850 handtekeningen van buurtbewoners tegen de bouw van de loods destijds geen enkele invloed hebben gehad op de besluitvorming van de gemeente.

De familie is niet in hoger beroep gegaan tegen de uitspraak van de rechtbank, omdat volgens Floris Siewerts van Reesema het vonnis pas een paar dagen voor het sluiten van de beroepstermijn hen werd toegestuurd. "We hadden te weinig tijd om de uitspraak goed te beoordelen. Dat zit mij nog steeds niet lekker. Daarnaast gaan de juridische procedures je niet in de koude kleren zitten, ook financieel is het belastend."

Eigen risico
Tupla Vastgoed B.V. is tijdens de bezwaarprocedures in het najaar van 2022 begonnen met de bouw van de distributieloods. Daarbij bestond de mogelijkheid dat de omgevingsvergunning zou worden ingetrokken, dat risico heeft het vastgoedbedrijf bewust genomen. In het voorjaar van 2023 is de loods opgeleverd. Floris Siewerts van Reesema zegt last te ervaren van de koelsystemen die op het gebouw zijn geïnstalleerd. "Die maken veel geluid."


De loods in aanbouw, eind 2022. Inmiddels is de bouw voltooid.

Meer info molen De Zwarte Ruiter (molendatabase).

Geef uw reactie

Deel dit artikel:Advertentie: