Nieuws in Aalsmeer

Belangrijkste nieuws Aalsmeer en Kudelstaart

Veiligheidsanalyse Surfeiland: 'Organiseer toezicht op drukke dagen'

Uit een veiligheidsanalyse blijkt dat het risicoprofiel van zwemlocaties Surfeiland en Loswal gemiddeld laag tot laag zijn. Niettemin doen de onderzoekers een aantal belangrijke aanbevelingen, onder andere: organiseer toezicht van gekwalificeerd personeel op drukke dagen. De gemeente gaat de aanbevelingen overnemen.


Door: Redactie   22-3-2024

Omlijn de zwemzone zodat zwemmers beter beschermd worden tegen watersporters, en organiseer toezicht op drukke dagen. Dat zijn twee van de belangrijkste aanbevelingen die het Nederlands Instituut Veiligheid Zwemlocaties (NIVZ) doet na een veiligheidsonderzoek van de zwemlocatie op het Surfeiland in Aalsmeer.

De onafhankelijke stichting bracht in opdracht van de gemeente in kaart wat de risico’s zijn waar zwemmers aan het strandje aan de Kudelstaartse weg en bij de Loswal aan de Herenweg in Kudelstaart aan kunnen worden blootgesteld.

In november 2023 was het onderzoek van NIVZ afgerond. Twee weken geleden na vragen van raadslid Dirk Biesheuvel van FlorAalsmeer werd het onderzoeksrapport op de website van de gemeente gepubliceerd. In de rapportage concluderen de onderzoekers dat het risicoprofiel voor de zwemlocatie op het Surfeiland laag-gemiddeld is en bij de Loswal laag.

Aanbevelingen
Niettemin doen de analisten aan de gemeente Aalsmeer, dat locatiehouder is en vanaf januari 2024 met de invoering van de Omgevingswet een grotere zorgplicht heeft, een aantal aanbevelingen om het risicocijfer verder te verlagen. De twee belangrijkste:

1. Omdat de oppervlakte van de aangegeven zwemzone bij het Surfeiland niet is omlijnd kunnen er conflicterende situaties ontstaan met watersporters, zoals suppers en surfers. Omlijn de volledige zwemzone met een gele ballenlijn zodat de zwemmers beter beschermd zijn tegen de watersporters.

2. Ook doet het instituut de aanbeveling om op drukke dagen of bij veel wind gekwalificeerd toezicht te organiseren bij zowel het Surfeiland als bij de Loswal. Overleg met de Regionale Voorziening Reddingsbrigades (met onder andere de reddingsbrigades Amstelveen en Amsterdam) over de inzet van twee tot vier lifeguards voor de risicovolle momenten.

Bij de Loswal in Kudelstaart is de zwemzone wel afgebakend met een ballenlijn, maar is de zwemruimte dusdanig beperkt dat op drukke zomerse dagen 'het voorstelbaar is dat er buiten de ballenlijn wordt gezwommen en conflicterende activiteiten ontstaan tussen zwemmers en watersporters'.

Zwemveiligheidsplan
Tevens geven de onderzoekers aan dat de bebording met informatie bij de twee zwemlocaties zichtbaarder kan, en is er de aanbeveling een zwemveiligheidplan (Surfeiland) te maken en zwemmers te attenderen dat er altijd iemand op hen let.
Plus het advies van de aanwezigheid van reddingsboeien en een EHBO-kit. Nu kunnen bezoekers van het Surfstrandje bij een verwonding een pleister halen bij het naastgelegen restaurant On The Rock.

"We nemen de aanbevelingen over"
Dirk Biesheuvel van FlorAalsmeer heeft naar aanleiding van het onderzoeksrapport deze week aan het college (schriftelijk) gevraagd wat men met de aanbevelingen gaat doen. Donderdagavond bij de presentatie Veiligheidsbeeld 2023 tijdens een commissievergadering werd het rapport aangehaald door Bart Schmidt, hoofd Openbare Orde en Veiligheid. "We gaan de aanbevelingen uit het rapport zeker overnemen en verwerken in later beleid."

Verdrinking
Vorig jaar in de nazomer verdronk er bij het Surfeiland een Poolse man. Zonder op dit incident in te gaan (was ook niet te opdracht) worden er in het rapport argumenten aangedragen dat permanent toezicht de kansen op een levensreddende actie voor een zwemmer in nood zal vergroten.

Uit het rapport: 'Met het besef dat een persoon die onder water raakt na 6 minuten waarschijnlijk is overleden, is feitelijk alleen hulp die direct ter plekke kan handelen effectief om een zwemmer in nood te helpen. Immers, de normen voor de opkomsttijd van de hulpdiensten zijn in alle gevallen 8 minuten of langer.'

Veiligheidsrapport NIVZ zwemlocaties

Geef uw reactie

24-3-2024, Floris van der Zwaard:
Extra professioneel reddingstoezicht en EHBO voorzieningen op drukke dagen juichen wij zeker toe. Ook wij zijn nu regelmatig met pleisters en verband bezig voor kleine verwondingen bij badgasten.

Iets waar we wel wat meer vraagtekens bij hebben is een verdere afzetting van een eventueel zwemgebied in verband met andere watersport activiteiten als windsurfen en suppen. Wat deze activiteit behoorlijk zou belemmeren. Zeker ook omdat wij al meer dan 20 jaar elke zaterdag en sinds meer dan 10 jaar ook zondag surfles in de baai geven. Dit heeft nog nooit tot enig incident geleid en kan dus prima samen. Als het qua windsurfen er echt hard aan toe gaat, waait het ook hard en is het aantal badgasten erg beperkt.

Aloha, Floris van der Zwaard Windsurfclub Aalsmeer

Deel dit artikel: