Nieuws in Aalsmeer

Belangrijkste nieuws Aalsmeer en Kudelstaart

Vermindering vlieghinder tegenover economisch belang centraal tijdens rechtszitting over Schiphol. "Dit is een complex dossier."

Dinsdag diende voor de rechtbank Den Haag de inhoudelijke zitting van stichting Recht op Bescherming Vliegtuighinder tegen de Staat der Nederlanden. De stichting eist dat het aantal vliegbewegingen wordt verminderd van 440.000 richting 250.000 per jaar. De landsadvocaat vond dat een onwerkelijke eis gezien de economische toegevoegde waarde van Schiphol. "Dat scheelt Nederland vele miljarden."


Door: Redactie   31-1-2024

Langer dan gebruikelijk wil de rechtbank van Den Haag de tijd nemen om tot een uitspraak te komen. "Want dit is een complex dossier," zei voorzitter van de rechtbank Rogier Hartendorp aan het eind van de middag. Hartendorp, zijn mede rechters, advocaten, belanghebbenden, en geïnteresseerden in de rechtszaal hadden er bijna een gehele werkdag opzitten bij de inhoudelijke behandeling van de door stichting Recht op Bescherming Vliegtuighinder (RBV) aangespannen zaak tegen de Nederlandse Staat.

Via de rechter wil RBV afdwingen dat de staat gaat handhaven op de geluidsnormen rond Schiphol. De balans tussen de economie en de persoonlijke leefomgeving is compleet zoek, aldus RBV, met 'onacceptabele en ziekmakende geluidsniveaus' tot gevolg.

Richting 250.00 vluchten
Volgens de stichting ondervinden 1,4 miljoen Nederlanders dagelijks meer geluidsoverlast van Schiphol dan volgens de internationale normen (WHO) acceptabel zou zijn. Geluidsgrenzen worden al jarenlang regelmatig overschreden, onder meer onder de vliegroutes boven Amstelveen, Aalsmeer en Uithoorn. Advocaat Channa Samkalden namens RBV: "Al zolang Schiphol in bedrijf is, is 'minder hinder' het credo. Maar uit statistieken blijkt: als het vliegverkeer groeit, neemt de hinder evenredig toe.”

Om die overlast weg te nemen, moet het aantal vluchten rond Schiphol nog sterker dalen, volgens de eisers richting 350.000 of zelfs 250.000 vluchten per jaar. "Daarmee zijn Schiphol en de luchtvaartmaatschappijen volgens onderzoek niet meer rendabel te exploiteren", verklaarde tijdens de zitting landsadvocaat Ewald Brans die tevens aangaf dat een ingreep bij Schiphol zou betekenen dat ook elders bijgestuurd moet worden. "Veel meer Nederlanders worden blootgesteld aan lawaai van wegverkeer, trein of industrie dan dat van vliegtuigen."

Economische waarde
Volgens Brans blijkt uit onderzoek dat de luchtvaart van groot economisch belang is voor Nederland. "De totale toegevoegde waarde bedroeg in 2018 10,4 miljard euro. Bij de maatregelen die RBV eist, slinkt die toegevoegde waarde van Schiphol aan de economie met vele miljarden, veronderstelt de landsadvocaat. Hij vroeg daarom aan de rechters de eis van RBV af te wijzen. "Het is ook onmogelijk om hieraan te voldoen, omdat bij elke ingreep de Europese regels moeten worden gevolgd." Een stelling die door de advocaat van RBV betwist wordt.

Ook werd nog ingegaan op de keuze die mensen zelf maken om in de buurt van Schiphol of een van de aanvliegroutes te gaan wonen. Volgens RBV is de Staat dan alsnog gehouden aan de maatschappelijke zorgplicht. Omwonenden van de luchthaven kunnen bovendien niet altijd voorzien in hoeverre hinder zal ontstaan. "Zo kregen wij berichten van mensen in Aalsmeer, waar de geluidshinder in korte tijd enorm is toegenomen", aldus advocaat Samkalden. "Maar ook uit Castricum en Heiloo, waar men toch zeker niet gedacht zou hebben in de buurt van Schiphol te gaan wonen."

Vertraging
Vorige week maakte minister Mark Harbers (Infrastructuur en Waterstaat, VVD) bekend dat zijn krimpplannen voor Schiphol opnieuw vertraging oplopen. De Europese procedure die Harbers moet volgen om de capaciteit van de luchthaven te beperken, kost meer tijd dan verwacht. In november 2023 schortte de minister al het eerste deel van zijn krimpplannen op na zware politieke druk van de VS en de Europese Commissie. Dit jaar mag Schiphol 483.000 vluchten uitvoeren, en geen 440.000 zoals Harbers in juni 2022 aankondigde.

De rechtbank doet woensdag 20 maart uitspraak, of maakt een tussenvonnis bekend.

Geraadpleegde bronnen: Rechtstpraak.nl, RBV, Het Parool en AD.

Geef uw reactie

Deel dit artikel:Advertentie: