Nieuws in Aalsmeer

Belangrijkste nieuws Aalsmeer en Kudelstaart

Tennisclub All Out moet goed nabuurschap tonen, pas dan extra tennisbaan


Locatie waar op het complex van All Out de nieuwe tennisbaan moet komen

Tennisclub All Out in de Sportlaan wil al jaren dolgraag het complex uitbreiden met twee tennisbanen. Buurtbewoners liggen dwars vanwege vrees voor overlast. Omdat de tennisvereniging zich niet aan afspraken hield na een mediationtraject moet de club nu eerst aantonen dat het van goede wil is. Voor 23.00 uur de lichtmasten uitgeschakeld.


Door: Redactie   4-1-2024

Een opvallende wending in het al jarenlange gesteggel tussen tennisclub All Out en omwonenden over uitbreiding van het complex aan de Sportlaan van zeven naar negen tennisbanen. Na het stilleggen van een mediationtraject in 2023 heeft de gemeente in december besloten dat de tennisvereniging zich eerst als een goede buur moet gaan gedragen voordat kan worden begonnen met de voorbereidingen van de aanleg van een extra baan.

Halverwege vorig jaar leken All Out en omwonenden na veel overleg en met hulp van een mediator tot overeenstemming te zijn gekomen. Het compromis was dat de tennisclub zou mogen uitbreiden met één baan als de vereniging zich zou houden aan bepaalde voorwaarden, waaronder het tijdig (voor 23.00 uur) uitschakelen van de lichtmasten rond de huidige tennisbanen.

Schending afspraken
De tennisclub kwam de belofte over het op tijd uitdoen van de lichtmasten niet na, zo schreef het college eind vorig jaar in een update aan de gemeenteraad. De bewoners zagen dit als schending van de afspraken en eisten dat All Out eerst goed nabuurschap aantoont voordat de gesprekken over uitbreiding mogelijk weer worden hervat. Op advies van de mediator geeft de gemeente hier gevolg aan.

Aanscherpen huisregels
All Out gaat de huisregels aanscherpen, zoals het tijdig uitschakelen van de verlichting. Uit de raadsbrief: "Dit is een noodzakelijke eerste stap in het terugwinnen van het vertrouwen van de bewoners." De gemeente sluit niet uit dat, als betrokken partijen voorzetting van het mediationtraject wensen, een tweesporen aanpak mogelijk is: doorgaan met het voorbereiden van de uitbreiding, tegelijkertijd het aantonen van goed nabuurschap.

"Groeien uit ons jasje"
Al jaren kijkt All Out, met rond de 1400 leden in de top 20 van grootste tennisclubs, uit naar extra baancapaciteit. "We groeien ontzettend uit ons jasje, tijdens toernooien en competitie leidt dit tot gigantische wachttijden voor teams en maken we kosten voor baanhuur op andere parken," vertelde voorzitter Christoph van den Heuvel begin 2021. De preses opteerde destijds voor twee extra tennisbanen op het complex, bekostigd door de vereniging zelf.

Nummer 12 en 13 locatie nieuwe tennisbanen .   Foto: website All Out

Fel lichtschijnsel
Omwonenden hebben zich vanaf het begin gekeerd tegen de aanleg, zij vreesden geluidsoverlast en fel lichtschijnsel tot in de tuinen, plus toenemend parkeer- en verkeersdrukte. Verschillende onderzoeken uitgevoerd in opdracht van de gemeente hebben uitgewezen dat bij uitbreiding van het sportcomplex van extra parkeerdruk geen sprake is en de geluidsoverlast marginaal. De gemeente stelt dat verwachte geluidsoverlast ook gereguleerd kan worden met maatwerkvoorschriften.

Rijdende Rechter
Bewoners voelden zich in de beginfase van de plannen niet gehoord door de gemeente en tennisclub over hun bezwaren. Uit frustratie deden zij in 2021 een verzoek aan de Rijdende Rechter om aandacht te schenken aan de kwestie. De programmamakers wezen het verzoek af omdat het onderwerp visueel niet goed in beeld kon worden gebracht en de tennisbanen nog niet waren aangelegd. Vermeende overlast was nog niet tastbaar.

Geef uw reactie

Deel dit artikel:Advertentie: