Nieuws in Aalsmeer

Belangrijkste nieuws Aalsmeer en Kudelstaart

Watersportsector schudt gemeenteraad wakker, forse belastingverhoging van tafel

Bijna een verdubbeling van de waterverblijfsbelasting werd zonder wanklank van de gemeenteraad in de programmabegroting voor 2024 opgenomen. Boze telefoontjes en een verontwaardigde brief van de Aalsmeerse watersportsector naar college en raadsleden was het gevolg. Prompt verdween de forse belastingverhoging van tafel.


Door: Redactie   1-1-2024

Zelfs de VVD, de partij die het opkomen voor de ondernemer in haar DNA heeft zitten, was het niet opgevallen. De passage in de programmabegroting 2024 (in november vastgesteld) waarin was opgenomen dat de waterverblijfsbelasting in Aalsmeer fors wordt verhoogd. Met bijna negentig procent, van 1.53 euro in 2023 naar 2.85 euro in 2024.

Waterverblijfsbelasting geldt voor iedereen die niet staat ingeschreven in Aalsmeer en betaalt voor een verblijf op vaartuigen in bijvoorbeeld de jachthavens. Op zoek naar drie miljoen euro om een gat in de gemeentebegroting te dichten kwam enkele jaren geleden een voorstel op tafel om het tarief van de waterverblijfsbelasting te verhogen richting het tarief van de toeristenbelasting (3.65 euro in 2024).

Het voorstel werd geconcretiseerd in de programmabegroting van 2024 zonder dat raadsleden dit scherp in het vizier hadden. Op het moment dat watersportondernemers in december de forse tariefsverhoging van de waterverblijfsbelasting onder ogen kregen gingen zij op hun achterste benen staan. Telefoontjes naar raadsleden met de vraag hoe zij dit hebben kunnen laten passeren, en onder meer Stichting Aalsmeer Westeinder Promotie (SAWP) schreef een verontwaardigde brief naar college en gemeenteraad.

Dwalend beleid
"Wij begrijpen niet dat een gemeente die de Watersport als economische pijler benoemt, haar niet-inwoners deze verhoging oplegt en de jachthavens deze extreme verhoging laat doorvoeren in hun facturen. Deze verhoging jaagt watersporters weg uit onze mooie waterrijke gemeente", zo staat er in de brief van SAWP. En ook: "Zonder vooroverleg met de sector een verhoging doorvoeren van 88% is ons inziens dwalend beleid en laat geen enkele vorm van participatie zien."

Amendement
Wakker geschud door alle ontstemde signalen uit de watersportsector greep de gemeenteraad op 21 december de behandeling van de Belastingverordeningen 2024 als gelegenheid aan om de forse tariefsverhoging van de waterverblijfsbelasting te laten schrappen. Een amendement van D66 en VVD om de verhoging te beperken tot ongeveer vijf procent naar een tarief van 1,61 euro werd door de gemeenteraad unaniem aangenomen.

"Er tussendoor geswaffeld"
In een toelichting op het amendement zei Sybrand de Vries van D66: "Op korte termijn is er geen zicht op hoe deze verhoging tot stand is gekomen, en of er een afweging is gemaakt met de tarieven in de omliggende waterrijke gemeenten." Gerard Winkels (CDA): "Dit is typisch een zaak die er tussendoor is gegaan, we hebben even niet opgelet. 88 procent verhoging is wel heel erg veel." VVD'er Dirk van der Zwaag: "Dit is er tussendoor geswaffeld."

"Een niet wenselijk moment"
In zijn reactie op het amendement verklaarde wethouder Economische Zaken Sven Spaargaren dat wijziging van de belastingverordening op deze vergadering een niet wenselijk moment is. "Wij hadden als college dit amendement graag eerder gezien, namelijk voor de behandeling van de begroting. Een begroting die u in november heeft goedgekeurd. Dus dat wil ik u toch wel meegeven voor de volgende keer."

Spaargaren, die begreep dat watersportondernemers waren geschrokken van de forse tariefsverhoging, hield de raad ook de financiële consequenties van het amendement voor, een gat in de begroting van 240.000 euro. "Dat kan in 2024 incidenteel worden gedekt uit de behoedzaamheidsreserve. Die reserve is opgebracht door inwoners van Aalsmeer en ondernemers." Voor na 2024 moet, als de gemeenteraad ook dan vasthoudt aan een laag niveau van de waterverblijfsbelasting, nog dekking worden gevonden.

Pech
Jelle Buisma van de PvdA merkte nog op dat hij het mooi vindt dat er snel is gereageerd op protest uit de watersportsector, maar hij maakte zich wel zorgen voor mensen die niet het gemak hebben even alle politieke partijen te informeren over iets dat nadelig voor hen uitpakt. "Die mensen hebben dan vaak toch een beetje pech."

Stichting Aalsmeer Westeinder Promotie

Geef uw reactie

Deel dit artikel:Advertentie: